Không cài được chương trình trên máy tính có sử dụng hệ điều hành Win 10

Navigation:  8. Câu hỏi thường gặp > Những vướng mắc trong quá trình cài đặt chương trình >

Không cài được chương trình trên máy tính có sử dụng hệ điều hành Win 10

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Khi cài đặt chương trình trên máy tính có hệ điều hành Win 10, kế toán thường gặp vấn đề sau: khi tích đúp chuột vào bộ cài mới tải về thì hiện thông báo:

WIN10_4

Để tiếp tục cài đặt được chương trình có các cách sau:

Cách 1: Nhấn chọn More info chương trình sẽ tiếp tục hiện thông báo:

WIN10_5

Cách 2:

Nhấn OK để đóng màn hình thông báo, sau đó vào thư mục lưu bộ cài đã tải về máy:

WIN10_3

Thực hiện lại thao tác cài đặt chương trình

Cách 3:

Giải nén bộ cài (có thể dùng chương trình giải nén 7zip hoặc Winrar)

WIN10_1

Cài đặt từ tệp vừa giải nén

WIN10_2