Làm thế nào để in được chứng từ A5 không bị mất một nửa trang giấy với máy in có hai khay A5 và A4 riêng

Navigation:  8. Câu hỏi thường gặp > Các câu hỏi khác > Các vấn đề thường gặp khi in báo cáo chứng từ >

Làm thế nào để in được chứng từ A5 không bị mất một nửa trang giấy với máy in có hai khay A5 và A4 riêng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các bước thực hiện:

Trường hợp 1: Đặt giấy trên khay A5

1.Đặt giấy theo chiều dọc như sau.

html.clip0023

2.Mở chứng từ cần in.

3.Nhấn biểu tượng html.clip0024 bên cạnh chức năng In.

4.Chọn mẫu in.

html.clip0025

5.Nhấn biểu tượng html.clip0026 hoặc tổ hợp phím Ctrl + P, chọn Properties.

6.Thiết lập như hình dưới

Tại Printing Shortcuts

html.clip0027

Tại Finishing

html.clip0028

Trường hợp 2: Đặt giấy A5 vào khay A4

1.Đặt giấy theo chiều ngang.

2.Mở chứng từ cần in.

3.Nhấn biểu tượng html.clip0029 bên cạnh chức năng In.

4.Chọn mẫu in.

html.clip0030

5.Nhấn Sửa mẫu.

6.Nhấn đúp chuột vào khoảng trắng bên lề.

7.Thiết lập như hình dưới.

8.Nhấn OK

 

html.clip0031

9.Nhấn biểu tượng html.clip0032ở góc trên bên trái màn hình để lưu mẫu.

10.Mở lại mẫu chứng từ cần in, chọn In.

11.Nhấn Properties để thiết lập máy in như hình dưới.

12.Nhấn OK.

html.clip0033