Làm thế nào để thiết lập in hai liên A5 trên một tờ A4

Navigation:  8. Câu hỏi thường gặp > Các câu hỏi khác > Các vấn đề thường gặp khi in báo cáo chứng từ >

Làm thế nào để thiết lập in hai liên A5 trên một tờ A4

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các bước thực hiện:

Bước 1: Xuất khẩu file in ra định dạng PDF

1.Mở chứng từ cần in.

2.Nhấn biểu tượng html.clip0015 bên cạnh chức năng In.

3.Nhấn Tùy chọn in.

html.clip0016

4.Tích chọn In theo lô.

5.Chọn mẫu in.

6.Nhấn Thực hiện.

7.Thiết lập điều kiện lọc chứng từ cần in.

8.Nhấn Lấy dữ liệu.

9.Tích chọn chứng từ cần in.

10.Nhấn Đồng ý.

html.clip0017

11.Nhấn Xuất khẩu, chọn Adobe PDF File…

12.Đặt lại tên file (nếu cần) bằng tiếng Việt không dấu.

13.Chọn đường dẫn để lưu file.

html.clip0018

Bước 2: Thiết lập máy in

1.Mở file in vừa lưu.

2.Vào View, chọn Fit Page.

html.clip0019

3.Nhấn biểu tượng html.clip0020 hoặc tổ hợp phím Ctrl + P.

4.Tại Name chọn máy in.

5.Nhấn Properties.

6.Thiết lập như hình dưới.

7.Nhấn OK.

html.clip0021

8.Thiết lập như hình dưới.

9.Nhấn OK.

html.clip0022