Các vấn đề thường gặp khi in báo cáo chứng từ

Navigation:  8. Câu hỏi thường gặp > Các câu hỏi khác >

Các vấn đề thường gặp khi in báo cáo chứng từ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Một số vấn đề thường gặp khi in báo cáo, chứng từ trên chương trình:

Làm thế nào để in mẫu A5 không bị tràn lề phải ra ngoài

Làm thế nào để thiết lập in hai liên A5 trên một tờ A4

Làm thế nào để in được chứng từ A5 không bị mất một nửa trang giấy với máy in có hai khay A5 và A4 riêng

Làm thế nào khi in nhiều liên Hóa đơn giá trị gia tăng (mẫu đặt in) bằng giấy in cuộn, từ liên hai trở đi bị lệch dần