Tại sao không lập được bảng kê thuế đầu vào, đầu ra trên phần mềm?

Navigation:  8. Câu hỏi thường gặp > Một số câu hỏi liên quan đến phần Thuế >

Tại sao không lập được bảng kê thuế đầu vào, đầu ra trên phần mềm?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Câu hỏi: Tại sao không lập được bảng kê thuế đầu vào, đầu ra trên phần mềm?

 

Hướng dẫn:

 

Trên phần mềm MISA SME.NET 2015, khi lập tờ khai thuế GTGT sẽ lập đồng thời Bảng kê mua vào, Bảng kê bán ra.

Để lập Tờ khai thuế GTGT tham khảo hướng dẫn theo link: http://help.misasme2015.misa.vn/thu_gia_tr_gia_tng.htm