Làm thế nào để loại bỏ các hóa đơn không muốn đưa lên Bảng kê bán ra thuế GTGT, Bảng kê mua vào thuế GTGT

Navigation:  8. Câu hỏi thường gặp > Một số câu hỏi liên quan đến phần Thuế >

Làm thế nào để loại bỏ các hóa đơn không muốn đưa lên Bảng kê bán ra thuế GTGT, Bảng kê mua vào thuế GTGT

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Câu hỏi: Làm thế nào để loại bỏ các hóa đơn không muốn đưa lên Bảng kê bán ra Thuế GTGT, Bảng kê mua vào Thuế GTGT?

 

Hướng dẫn:

 

Khi lập tờ khai thuế GTGT khấu trừ kèm Bảng kê bán ra, Bảng kê mua vào. Tích sang Phụ lục Bảng kê bán ra, Bảng kê mua vào. Tìm đến dòng hóa đơn không muốn kê lên bảng kê, nhấn chuột phải chọn Xóa dòng.

Cauhoithuonggap_thue_cau2