Tại sao tôi không nhập được dở dang cuối kỳ trên MISA SME.NET 2015 giống như trên MISA SME.NET 2012

Navigation:  8. Câu hỏi thường gặp > Một số câu hỏi liên quan đến phần Giá thành >

Tại sao tôi không nhập được dở dang cuối kỳ trên MISA SME.NET 2015 giống như trên MISA SME.NET 2012

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Câu hỏi: Tại sao tôi không nhập được dở dang cuối kỳ trên MISA SME.NET 2015 giống như MISA SME.NET 2012?

 

Hướng dẫn

 

Tại phần tính giá thành ở bước thứ 2 Khai báo theo số lượng dở dang với tỷ lệ hoàn thành phần mềm sẽ tự tính ra số tiền dở dang cuối kỳ. Nếu muốn khai báo tổng số tiền dở dang mà không cần khai báo số lượng thì có thể tự gõ lại số tiền dở dang tại các chỉ tiêu bên dưới

Cauhoithuonggap_giathanh_cau1