Thiết lập các thông tin bổ sung cho mẫu chứng từ

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tiện ích > Các tiện ích chung khác > Quản lý mẫu chứng từ >

Thiết lập các thông tin bổ sung cho mẫu chứng từ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép thiết lập một số trường thông tin có định dạng: chữ, số, ngày tháng hoặc danh sách trên giao diện nhập liệu chứng từ, phục vụ cho nhu cầu quản lý của doanh nghiệp.

Cách thao tác

Chức năng này được thực hiện trên phần mềm như sau:

Khi thực hiện Thêm/Sửa mẫu chứng từ, chọn tab Thông tin bổ sung:

Thiet_lap_bo_sung_thong_tin_01

Sau khi thiết lập xong, nhấn Đồng ý => hệ thống sẽ tự động hiển thị thêm tab Thông tin bổ sung trên giao diện nhập liệu chứng từ:

Thiet_lap_bo_sung_thong_tin_02

NOTE_iconnoteĐối với kiểu dữ liệu dạng danh sách, sau khi chọn xong, nhấn F3 để thiết lập danh sách các giá trị được phép chọn khi khai báo trên chứng từ:

Thiet_lap_bo_sung_thong_tin_03