Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

MISA SME.NET 2017 đã thiết lập sẵn hệ thống tài khoản (Thông tư 200/2014/TT-BTC hoặc Thông tư 133/2016/TT-BTC) theo đúng chế độ kế toán. Tuy nhiên, kế toán vẫn có thể bổ sung, sửa đổi lại các tài khoản sao cho phù hợp với nhu cầu quản lý thực tế tại doanh nghiệp.

Cách thao tác

Vào menu Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản.

 

  • Khai báo tài khoản
  • Chuyển tài khoản hạch toán
  • Xuất khẩu hệ thống tài khoản: Nhấn chọn chức năng  trên thanh công cụ, trên màn hình hộp thoại Lưu tệp, chọn đường dẫn lưu file dữ liệu xuất khẩu từ chương trình ra máy tính, sau đó nhấn Save.

Xem thêm

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại màn hình danh sách danh mụcXem thêm