Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

MISA SME.NET 2017 đã thiết lập sẵn danh sách các tài khoản hiển thị và tài khoản sẽ được ngầm định khi hạch toán (gắn với từng loại chứng từ), nhằm giảm tối đa các thao tác nhập liệu cho kế toán. Tuy nhiên kế toán vẫn có thể sửa đổi lại cho phù hợp với nhu cầu quản lý thực tế tại doanh nghiệp.

Cách thao tác

Vào menu Danh mục\Tài khoản\Tài khoản ngầm định.

 

  • Sửa tài khoản ngầm định
  • Xuất khẩu danh sách tài khoản ngầm định: Nhấn chọn chức năng  trên thanh công cụ, trên màn hình hộp thoại Lưu tệp, chọn đường dẫn lưu file dữ liệu xuất khẩu từ chương trình ra máy tính, sau đó nhấn Save.

Xem thêm

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại màn hình danh sách danh mụcXem thêm