Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Danh mục Cơ cấu tổ chức quản lý cơ cấu chi nhánh, phòng ban, bộ phận trong doanh nghiệp, phục vụ cho công tác hạch toán và quản lý chứng từ, báo cáo thống kê của doanh nghiệp

Cách thao tác

Vào menu Danh mục\Cơ cấu tổ chức.

 

  • Khai báo cơ cấu tổ chức
  • Xuất khẩu danh sách cơ cấu tổ chức: Nhấn chọn chức năng  trên thanh công cụ, trên màn hình hộp thoại Lưu tệp, chọn đường dẫn lưu file dữ liệu xuất khẩu từ chương trình ra máy tính, sau đó nhấn Save.

Xem thêm

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại màn hình danh sách danh mụcXem thêm