Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép quản lý các khoản mục chi phí, phục vụ cho công tác thống kê trên các báo cáo có liên quan đến chi phí. Ngoài ra, đối với những dữ liệu theo TT133 hệ thống có thiết lập sẵn một số khoản mục chi phí, phục vụ cho việc tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm.

Cách thao tác

Vào menu Danh mục\Khoản mục chi phí.

 

  • Khai báo khoản mục chi phí
  • Xuất khẩu danh sách khoản mục chi phí: Nhấn chọn chức năng  trên thanh công cụ, trên màn hình hộp thoại Lưu tệp, chọn đường dẫn lưu file dữ liệu xuất khẩu từ chương trình ra máy tính, sau đó nhấn Save.

Xem thêm

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại màn hình danh sách danh mụcXem thêm