Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

MISA SME.NET 2017 đã thiết lập sẵn danh sách một số loại chứng từ phục vụ cho việc thống kê các chứng từ cùng loại như: phiếu thu, phiếu chi, mua hàng... Tuy nhiên, kế toán vẫn có thể bổ sung, sửa đổi lại thông tin của loại chứng từ sao cho phù hợp với nhu cầu quản lý thực tế tại doanh nghiệp.

Cách thao tác

Vào menu Danh mục\Khác\Loại chứng từ.

 

  • Khai báo loại chứng từ
  • Xuất khẩu danh sách loại chứng từ: Nhấn chọn chức năng  trên thanh công cụ, trên màn hình hộp thoại Lưu tệp, chọn đường dẫn lưu file dữ liệu xuất khẩu từ chương trình ra máy tính, sau đó nhấn Save.

Xem thêm

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại màn hình danh sách danh mụcXem thêm