Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép nhập chi phí dở dang đầu kỳ cho từng đối tượng tập hợp chi phí chi tiết theo từng khoản mục chi phí.

Xem phim hướng dẫn

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Cách thao tác

 • Bước 1: Khai báo danh mục đối tượng tập hợp chi phí
  • Vào menu Danh mục\Đối tượng tập hợp chi phí.
  • Nhấn chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ.
  • Khai báo thông tin cần thiết, nhấn Cất. Thao tác chi tiết tham khảo Tại đây
 • Bước 2: Nhập chi phí dở dang
  • Cách 1: Nhập tay trực tiếp vào phần mềm
   • Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tab Chi phí dở dang.
   • Tích chọn mục Đối tượng tập hợp chi phí.
   • Chọn chức năng Nhập chi phí trên thanh công cụ.
   • Nhập chi phí dở dang của từng khoản mục chi phí, tương ứng với từng đối tượng tập hợp chi phí.
   • Trường hợp muốn nhập chi phí dở dang chi tiết theo từng yếu tố chi phí, kế toán tích chọn vào thông tin Nhập chi tiết theo các yếu tố chi phí.
   • Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.
  • Cách 2: Nhập khẩu số dư tài khoản từ file excel
   • Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tab Chi phí dở dang.
   • Tích chọn mục Đối tượng tập hợp chi phí.
   • Chọn chức năng Nhập khẩu từ excel trên thanh công cụ. Thao tác chi tiết tham khảo Tại đây.

Xem thêm

Tìm nhanh tài khoảnXem thêm