Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép thiết lập công thức để tính ra số lượng hàng hoá được bán trên chứng từ bán hàng. => Thường áp dụng đối với các mặt hàng bán theo diện tích, thể, tích, chu vi... như kính, sắt,...

Cách thao tác

  • Khi khai báo vật tư hàng hóa (trừ vật tư có tính chất là Dịch vụ và Chỉ là diễn giải), chọn chức năng Công thức tính số lượng.
  • Chọn công thức tính đã được hệ thống thiết lập sẵn từ danh sách.
 
  • Hoặc tự thiết lập công thức tính mới:
    • Chọn Dựa trên cách tính giá trị là Khác.
    • Sử dụng các tiêu thức và phép tính để lập ra công thức. => Có thể sử dụng chức năng Kiểm tra công thức để xem công thức được thiết lập có hợp lệ hay không.
  • Sau khi thiết lập xong, nhấn Đồng ý.

Lưu ý: Với các VTHH có thiết lập công thức tính, để tính được số lượng hàng bán ra, kế toán thực hiện như sau:

1. Sử dụng chức năng Sửa mẫu trên chứng từ để lấy hiển thị các cột tương ứng với công thức đã thiết lập.

 

2. Nhập thông tin theo công thức đã thiết lập, hệ thống sẽ tự động tính ra số lượng hàng được bán.

 Xem thêm