Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R3 > Khi kiểm kê VTHH, kế toán muốn nhập được số lượng kiểm kê thực tế theo từng mã quy cách, Để tính ra được chênh lệch ở quy cách nào, tự động sinh phiếu xuất, nhập điều chỉnh

Khi kiểm kê VTHH, kế toán muốn nhập được số lượng kiểm kê thực tế theo từng mã quy cách, Để tính ra được chênh lệch ở quy cách nào, tự động sinh phiếu xuất, nhập điều chỉnh


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R3 trở đi, khi lập bảng kiểm kê VTHH, chương trình cho phép nhập được số lượng kiểm kê thực tế theo từng mã quy cách. Từ đó tính ra được chênh lệch ở quy cách nào, cũng như tự động sinh ra phiếu xuất, nhập điều chỉnh chi tiết theo các mã quy cách có chênh lệch.

Cách thực hiện

Để lập được bảng kiểm kê VTHH theo mã quy cách, thực hiện như sau:

  • Vào Nghiệp vụ\Kho\Kiểm kê.
 
  • Nhập kiểm kê theo mã quy cách theo một trong hai cách sau:
  • Nhập kết quả kiểm kê cho từng VTHH theo mã quy cách:

     

  • Nhập kết quả kiểm kê cho nhiều VTHH theo mã quy cách bằng cách nhấn chọn chức năng Nhập khẩu kết quả. Xem hướng dẫn chi tiết cách nhập khẩu kết quả kiểm kê tại đây
  • Nhấn Cất sau khi đã lập xong bảng kiểm kê.

Lưu ý:

1. Trường hợp phát sinh chênh lệch khi kiểm kê, kế toán có thể sử dụng chức năng Lập PN hoặc Lập PX trên thanh công cụ để lập các chứng từ điều chỉnh lại VTHH theo mã quy cách.

2. Hiện tại, chương trình chỉ hỗ trợ kiểm kê VTHH theo mã quy cách theo số lượng tồn, chưa hỗ trợ kiểm kê theo giá trị tồn.

Ngoài ra, chương trình còn bổ 2 mẫu Biên bản kiểm kê theo mã quy cách để phục vụ công tác thống kê, quản lý của kế toán:


Xem thêm
Kế toán mong muốn đường dẫn lưu trữ khi tạo mới dữ liệu hay phục hồi dữ liệu khác ổ đĩa cài đặt Windows
Kế toán mong muốn thay đổi cách sắp xếp trên sổ chi tiết bán hàng theo mã quy cách để dễ dàng biết được mã quy cách nào là của dòng chi tiết nào trên chứng từ bán hàng
Kế toán mong muốn kiểm kê vật tư hàng hóa theo từng số lô, hạn sử dụng và in được biên bản kiểm kê vật tư hàng hóa theo số lô, hạn sử dụng
Khi in hoá đơn GTGT có tích in kèm bảng kê, kế toán mong muốn có thể thể hiện tách riêng mặt hàng theo từng loại thuế suất thuế GTGT để in hoá đơn phù hợp
Khi nhập khẩu đơn đặt hàng từ excel, kế toán muốn chương trình tự động tính được đơn giá trước thuế, thành tiền, tiền thuế GTGT từ số lượng, đơn giá sau thuế, thuế suất GTGT
Kế toán mong muốn, khi đánh lại số chứng từ (trường hợp chọn chọn loại và lọc ra các chứng từ), có thể nhập được Tổng số ký tự phần số tương ứng với số dòng lọc được
Kế toán mong muốn theo dõi được phần lợi nhuận của từng đơn vị thực hiện trên Báo cáo tổng hợp lãi lỗ theo hợp đồng
Kế toán mong muốn phần mềm tự động lấy tổng doanh thu các mặt hàng, dịch vụ chịu thuế TTĐB lên tờ khai thuế TTĐB hàng tháng
Khi thực hiện chức năng Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách giữa Kho và Bán hàng, sẽ kiểm tra trường hợp lập chứng từ bán hàng từ chứng từ mua hàng không qua kho
Kế toán mong muốn biết được địa điểm giao hàng của từng đơn hàng khi xem Báo cáo tình hình thực hiện đơn đặt hàng hoặc Danh sách đơn hàng
Kế toán mong muốn nhập khẩu chứng từ Chuyển tiền nội bộ từ excel vào phần mềm
Kế toán muốn nhập khẩu được chứng từ Lắp ráp, tháo dỡ từ excel vào phần mềm
Kế toán mong muốn có thể bổ sung thông tin người liên hệ lên đơn mua hàng để cho bộ phận mua hàng có thể nhanh chóng liên lạc với nhà cung cấp đặt hàng
Sau khi thu tiền khách hàng hàng loạt bằng tiền mặt, kế toán muốn in danh sách chứng từ công nợ khách hàng có thông tin người nộp tiền
Kế toán mong muốn có thể chấm công số ngày làm thực tế của nhân viên nếu khách hàng chỉ làm nửa ngày thứ 7
Kế toán muốn khi chuyển dữ liệu từ SME2012 lên SME2017 thì phần mềm lấy được bảng phân bổ chi phí chung trên phân hệ giá thành từ SME2012 lên SME2017
Kế toán muốn Bảng kê phiếu nhập xuất theo đối tượng THCP, công trình, đơn hàng, hợp đồng lấy lên cả các phiếu nhập, xuất của hàng hóa nhận giữ hộ, gia công
Kế toán muốn thống kê nhập xuất của hàng giữ hộ theo từng đối tượng khách hàng và hợp đồng để đáp ứng cho lĩnh vực Logistics
Kế toán mong muốn có phím tắt ở chức năng Cấp số hóa đơn trên chứng từ bán hàng, để thao tác nhanh chóng hơn trong công việc