Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R3 > Kế toán mong muốn, khi đánh lại số chứng từ (trường hợp chọn chọn loại và lọc ra các chứng từ), có thể nhập được Tổng số ký tự phần số tương ứng với số dòng lọc được

Kế toán mong muốn, khi đánh lại số chứng từ (trường hợp chọn chọn loại và lọc ra các chứng từ), có thể nhập được Tổng số ký tự phần số tương ứng với số dòng lọc được


Mục đích
  • Từ MISA SME.NET 2017 R2 trở về trước, khi kế toán muốn đánh lại số chứng từ theo loại chứng từ và tiêu chí lọc chứng từ, chương trình đang mặc định Tổng số ký tự phần số tối thiểu có thể đặt, theo tổng số lượng của loại chứng từ mà không phải là tổng số lượng chứng từ theo loại kết hợp với tiêu chí lọc.

    => Ví dụ: Công ty có phát sinh giao dịch với 4 ngân hàng (số chứng từ của mỗi ngân hàng đặc theo một kí hiệu riêng), trong tháng 1/2017 số chứng từ UNC phát sinh là 191. Kế toán thực hiện lọc chứng từ UNC và Số chứng từ của một ngân hàng, số lượng chứng từ lọc ra < 100. Khi đó, thông tin Tổng số ký tự phần số chỉ cho nhập tối thiểu là 3.

  • Từ MISA SME.NET 2017 R3 trở đi, khi đánh lại số chứng từ theo loại chứng từ và lọc theo tiêu chí, kế toán có thể nhập được Tổng số ký tự phần số tối thiểu tương ứng với số dòng được lọc.

=> Cụ thể với ví dụ trên:

  • Nếu lọc theo từng ngân hàng mà số chứng từ phát sinh < 100, thì Tổng số ký tự phần số tối thiểu có thể nhập là 2.
  • Nếu chỉ lọc theo loại chứng từ, không lọc theo từng ngân hàng và thực hiện đánh lại số cho toàn bộ chứng từ UNC (191 chứng từ) theo cùng một tiêu chí, thì Tổng số ký tự phần số tối thiểu có thể nhập là 3.

Cách thực hiện

  • Vào Tiện ích\Đánh lại số chứng từ.
  • Lọc ra cá chứng từ Uỷ nhiệm chi và lọc ra các chứng từ có kí hiệu bắt đầu bằng AC.
  • Thiết lập qui tắc đánh số chứng từ, sau đó nhấn Đánh lại số chứng từ.


Xem thêm
Kế toán mong muốn đường dẫn lưu trữ khi tạo mới dữ liệu hay phục hồi dữ liệu khác ổ đĩa cài đặt Windows
Kế toán mong muốn thay đổi cách sắp xếp trên sổ chi tiết bán hàng theo mã quy cách để dễ dàng biết được mã quy cách nào là của dòng chi tiết nào trên chứng từ bán hàng
Khi kiểm kê VTHH, kế toán muốn nhập được số lượng kiểm kê thực tế theo từng mã quy cách, Để tính ra được chênh lệch ở quy cách nào, tự động sinh phiếu xuất, nhập điều chỉnh
Kế toán mong muốn kiểm kê vật tư hàng hóa theo từng số lô, hạn sử dụng và in được biên bản kiểm kê vật tư hàng hóa theo số lô, hạn sử dụng
Khi in hoá đơn GTGT có tích in kèm bảng kê, kế toán mong muốn có thể thể hiện tách riêng mặt hàng theo từng loại thuế suất thuế GTGT để in hoá đơn phù hợp
Khi nhập khẩu đơn đặt hàng từ excel, kế toán muốn chương trình tự động tính được đơn giá trước thuế, thành tiền, tiền thuế GTGT từ số lượng, đơn giá sau thuế, thuế suất GTGT
Kế toán mong muốn theo dõi được phần lợi nhuận của từng đơn vị thực hiện trên Báo cáo tổng hợp lãi lỗ theo hợp đồng
Kế toán mong muốn phần mềm tự động lấy tổng doanh thu các mặt hàng, dịch vụ chịu thuế TTĐB lên tờ khai thuế TTĐB hàng tháng
Khi thực hiện chức năng Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách giữa Kho và Bán hàng, sẽ kiểm tra trường hợp lập chứng từ bán hàng từ chứng từ mua hàng không qua kho
Kế toán mong muốn biết được địa điểm giao hàng của từng đơn hàng khi xem Báo cáo tình hình thực hiện đơn đặt hàng hoặc Danh sách đơn hàng
Kế toán mong muốn nhập khẩu chứng từ Chuyển tiền nội bộ từ excel vào phần mềm
Kế toán muốn nhập khẩu được chứng từ Lắp ráp, tháo dỡ từ excel vào phần mềm
Kế toán mong muốn có thể bổ sung thông tin người liên hệ lên đơn mua hàng để cho bộ phận mua hàng có thể nhanh chóng liên lạc với nhà cung cấp đặt hàng
Sau khi thu tiền khách hàng hàng loạt bằng tiền mặt, kế toán muốn in danh sách chứng từ công nợ khách hàng có thông tin người nộp tiền
Kế toán mong muốn có thể chấm công số ngày làm thực tế của nhân viên nếu khách hàng chỉ làm nửa ngày thứ 7
Kế toán muốn khi chuyển dữ liệu từ SME2012 lên SME2017 thì phần mềm lấy được bảng phân bổ chi phí chung trên phân hệ giá thành từ SME2012 lên SME2017
Kế toán muốn Bảng kê phiếu nhập xuất theo đối tượng THCP, công trình, đơn hàng, hợp đồng lấy lên cả các phiếu nhập, xuất của hàng hóa nhận giữ hộ, gia công
Kế toán muốn thống kê nhập xuất của hàng giữ hộ theo từng đối tượng khách hàng và hợp đồng để đáp ứng cho lĩnh vực Logistics
Kế toán mong muốn có phím tắt ở chức năng Cấp số hóa đơn trên chứng từ bán hàng, để thao tác nhanh chóng hơn trong công việc