Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R5 > Kế toán mong muốn khi in phiếu thu thêm thông tin Số CMND, Ngày cấp, Số điện thoại của đối tượng thu tiền, để kế toán nhanh chóng đối chiếu thông tin

Kế toán mong muốn khi in phiếu thu thêm thông tin Số CMND, Ngày cấp, Số điện thoại của đối tượng thu tiền, để kế toán nhanh chóng đối chiếu thông tin


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R5, chương trình bổ sung các trường Số CMND, Ngày cấp, Số điện thoại của đối tượng thu tiền trên các mẫu phiếu thu, để kế toán có thể sửa mẫu, phục vụ cho việc đối chiếu thông tin khi khách hàng đến làm việc.

Cách thực hiện

 • Các mẫu chứng từ được bổ sung thông tin:
 • Mẫu 01-TT: Phiếu thu
 • Mẫu 01-TT: Phiếu thu (Mẫu 2 liên)
 • Mẫu 01-TT: Phiếu thu (Mẫu A5)
 • Mẫu 01-TT: Phiếu thu (Mẫu dành cho in giấy cuộn)
 • Phiếu thu (mẫu đầy đủ)
 • Ví dụ: sửa mẫu 01-TT: Phiếu thu
 • In phiếu thu bất kỳ, nhấn Sửa mẫu
 • Tại vị trí cần hiển thị thông tin Số CMND, xóa bỏ công thức cũ (nếu có). Sau đó vào DataSources, tìm đến tên trường IdentificationNumber và kéo vào vị trí cần hiển thị. Trường IdentificationNumber sẽ lấy lên Số CMND khai báo trên Danh mục\Đối tượng\Khách hàng (Nhà cung cấp, Nhân viên).
 • Tại vị trí cần hiển thị thông tin Điện thoại di động, xóa bỏ công thức cũ (nếu có). Sau đó vào DataSources, tìm đến tên trường Mobile và kéo vào vị trí cần hiển thị. Trường Mobile sẽ lấy lên Điện thoại di động khai báo trên Danh mục\Đối tượng\Khách hàng (Nhà cung cấp, Nhân viên).
 • Tại vị trí cần hiển thị thông tin Điện thoại cố định, xóa bỏ công thức cũ (nếu có). Sau đó vào DataSources, tìm đến tên trường Tel và kéo vào vị trí cần hiển thị. Trường Tel sẽ lấy lên Điện thoại cố định khai báo trên Danh mục\Đối tượng\Khách hàng (Nhà cung cấp, Nhân viên)

   

 • Riêng với thông tin Ngày cấp thì sửa mẫu như sau.

   

 • Tại vị trí cần hiển thị thông tin Ngày cấp, xóa bỏ công thức cũ (nếu có), copy câu lệnh {IIF(Year(VOUCHER_DATA.IssueDate) = 1,"",VOUCHER_DATA.IssueDate)}. Trường IdentificationNumber sẽ lấy lên Số CMND khai báo trên Danh mục\Đối tượng\Khách hàng (Nhà cung cấp, Nhân viên).
 • Sau khi sửa mẫu xong và cất, mẫu 01-TT: Phiếu thu in ra như sau

 

Lưu ý: Chỉ các đối tượng khách hàng, Nhà cung cấp thuộc đối tượng Cá nhân mới hiển thị các thông tin nàyXem thêm
Khi in đơn mua hàng, kế toán muốn thể hiện được từng mặt hàng được mua, dùng sản xuất cho sản phẩm hay phân xưởng nào (ĐT THCP) để quản lý dễ dàng phê duyệt
Kế toán muốn đưa các báo cáo đối chiếu vào một mục Báo cáo đối chiếu để dễ dàng tìm kiếm báo cáo khi cần kiểm tra
Kế toán muốn xem Thuyết minh báo cáo tài chính bằng tiếng Anh để phục vụ yêu cầu quản lý
Khi in phiếu xuất chuyển kho mã quy cách, kế toán muốn thể hiện được các nội dung đã ghi chú trên chứng từ, để cung cấp đầy đủ thông tin cho người nhận chứng từ
Kế toán muốn theo dõi được số lượng hàng còn phải giao theo từng hợp đồng bán để có kế hoạch nhập thêm hàng và giao hàng, đồng thời lập báo cáo cho quản lý biết
Với PP tính tỷ giá xuất quỹ BQ tức thời, kế toán khi đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ, trường hợp lỗ tỷ giá thì theo tỷ giá trên CT đánh giá lại
Kế toán muốn có thêm cột Giá trị sản xuất trong Báo cáo tổng hợp tồn kho để giảm thiểu thời gian xử lý dữ liệu khi thực hiện quyết toán với các cơ quan có thẩm quyền
Khi phân quyền chỉ xem Đơn đặt hàng, Đơn mua hàng, Hợp đồng mua hàng, Lệnh sản xuất, kế toán muốn người dùng không thể cập nhật được tình trạng nhằm hạn chế rủi ro
Khi xác định hiệu lực của báo giá, kế toán muốn chương trình phải đảm bảo Ngày hiệu lực không nhỏ hơn Ngày báo giá
Khi xem Dự báo dòng tiền, kế toán muốn các dự báo thu, chi từ công nợ phải thu, phải trả phải thể hiện cả chứng từ không có hạn thanh toán, thời điểm xem báo cáo vẫn nợ
Kế toán muốn biết được cách kiểm tra, nếu có sự sai lệch thông tin hoá đơn giữa bảng kê mua vào và chứng từ gốc