Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Nội dung phát triển chi tiết của phiên bản R5 bao gồm:
Khi in đơn mua hàng, kế toán muốn thể hiện được từng mặt hàng được mua, dùng sản xuất cho sản phẩm hay phân xưởng nào (ĐT THCP) để quản lý dễ dàng phê duyệt
Kế toán muốn đưa các báo cáo đối chiếu vào một mục Báo cáo đối chiếu để dễ dàng tìm kiếm báo cáo khi cần kiểm tra
Kế toán muốn xem Thuyết minh báo cáo tài chính bằng tiếng Anh để phục vụ yêu cầu quản lý
Khi in phiếu xuất chuyển kho mã quy cách, kế toán muốn thể hiện được các nội dung đã ghi chú trên chứng từ, để cung cấp đầy đủ thông tin cho người nhận chứng từ
Kế toán muốn theo dõi được số lượng hàng còn phải giao theo từng hợp đồng bán để có kế hoạch nhập thêm hàng và giao hàng, đồng thời lập báo cáo cho quản lý biết
Với PP tính tỷ giá xuất quỹ BQ tức thời, kế toán khi đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ, trường hợp lỗ tỷ giá thì theo tỷ giá trên CT đánh giá lại
Kế toán muốn có thêm cột Giá trị sản xuất trong Báo cáo tổng hợp tồn kho để giảm thiểu thời gian xử lý dữ liệu khi thực hiện quyết toán với các cơ quan có thẩm quyền
Khi phân quyền chỉ xem Đơn đặt hàng, Đơn mua hàng, Hợp đồng mua hàng, Lệnh sản xuất, kế toán muốn người dùng không thể cập nhật được tình trạng nhằm hạn chế rủi ro
Kế toán mong muốn khi in phiếu thu thêm thông tin Số CMND, Ngày cấp, Số điện thoại của đối tượng thu tiền, để kế toán nhanh chóng đối chiếu thông tin
Khi xác định hiệu lực của báo giá, kế toán muốn chương trình phải đảm bảo Ngày hiệu lực không nhỏ hơn Ngày báo giá
Khi xem Dự báo dòng tiền, kế toán muốn các dự báo thu, chi từ công nợ phải thu, phải trả phải thể hiện cả chứng từ không có hạn thanh toán, thời điểm xem báo cáo vẫn nợ
Kế toán muốn biết được cách kiểm tra, nếu có sự sai lệch thông tin hoá đơn giữa bảng kê mua vào và chứng từ gốc


Xem thêm