Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Ngày phát hành: 25/03/2018
Tính năng mới:
1.Kế toán mong muốn có thể nhập nhiều hơn 25 ký tự của mã hợp đồng mua nhằm phản ánh chính xác mã hợp đồng dễ dàng theo dõi và đối chiếu công nợ với NCC.
2.Kinh doanh mong muốn khi đóng màn hình thông báo sử dụng hóa đơn điện tử tiết kiệm 90% chi phí thì sau khi KH đóng thông báo này thì vẫn hiển thị được ở đâu đó để khi KH bấm vào biểu tượng này thì lại bật lại thông báo để tham khảo HĐĐT.
3.Kế toán muốn in mẫu Hóa đơn điện tử chuyển thành hóa đơn giấy để nộp cùng thông báo phát hành hóa đơn
4.Với hóa mẫu hóa đơn song ngữ, kế toán muốn phần chữ tiếng Anh phải bé hơn so với phần chữ tiếng việt nhằm đảm bảo đúng theo quy định chung về hóa đơn.
5.Đưa các phần Thiết lập Email gửi hóa đơn; Thiết lập kết nối đến dịch vụ hóa đơn điện tử, các website tra cứu vào SideBar bên trái của phân hệ Hóa đơn điện tử để người dùng dễ dàng tra cứu, xem khi cần
6.Thiết kế lại việc hiển thị thông tin Thay thế cho HĐ số và thông tin Hóa đơn đã bị xóa bỏ nên tự động bắn vào mẫu (hiện nay đang hiển thị trên sửa mẫu, người dùng có thể tự xóa thông tin này đi)
7.Cải tiến chức năng sửa mẫu khi khởi tạo mẫu hóa đơn điện tử để dễ dùng hơn
8.Kế toán muốn thêm logo vào mẫu hóa đơn điện tử một cách dễ dàng.
9.KH muốn khi kết nối thành công từ SME2017 đến dịch vụ HĐ ĐT sẽ có thông báo để người dùng dễ hiểu.
10.Cho phép xuất khẩu báo cáo tài chính theo TT133 ra xml theo chuẩn định dạng 2.3.2 của Tổng cục thuế để nộp
11.Khi thực hiện nhập khẩu chứng từ chuyển kho, kế toán muốn nhập khẩu được thông tin đơn vị (phòng ban/cửa hàng) để tiết kiệm thời gian nhập liệu
12.Khi lập phiếu xuất kho bán hàng từ đơn đặt hàng thì trên form chọn đơn đặt hàng, kế toán muốn biết ngày giao hàng của đơn đặt hàng để lọc nhanh được đơn hàng
13.Trên các mẫu hóa đơn điện tử, kế toán muốn hiển thị số tiền đọc bằng chữ là tiếng việt không dấu theo đúng quy định đối với công ty sử dụng chung phần mềm bán hàng với công ty nước ngoài .
14.Bổ sung thêm phân hệ Hóa đơn điện tử trên quy trình nghiệp vụ tổng thể bàn làm việc. 
Xem thêm