Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Nội dung phát triển chi tiết của phiên bản R9 bao gồm:
Khi xem Sổ chi tiết công nợ phải thu khách hàng thống kê theo nhân viên, kế toán muốn thể hiện Số lượng hàng khuyến mại
Kế toán muốn theo dõi chi tiết tình hình thực hiện của một đơn đặt hàng: Số lượng đặt hàng, Số lượng đã giao chi tiết cho chứng từ bán hàng nào
Kế toán muốn đối với mã hàng là CPMH - Chi phí mua hàng do chương trình mang đi sẽ thì không cho phép sửa tính chất
Khi xem báo cáo Đối chiếu bán hàng và xuất kho, kế toán muốn biết được chứng từ bán hàng thuộc hóa đơn nào và khách hàng nào mua
Kế toán muốn xem nhanh được công nợ của Nhà cung cấp ngay khi lập chứng từ mua hàng
Kế toán muốn có phím tắt cho chức năng thêm mới Báo cáo tài chính, Thuyết minh BCTC, BCTC tổng hợp, Thuyết minh BCTC tổng hợp tại danh sách BCTC trên phân hệ Tổng hợp
Kế toán muốn in được Ủy nhiệm chi của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương, phục vụ cho việc giao dịch với ngân hàng
Trường hợp sử dụng nhiều phần mềm MISA SME.NET, khi phục hồi dữ liệu kế toán muốn biết tệp sao lưu dữ liệu là của phần mềm nào để tiết kiệm thời gian phục hồi
Khi xem danh sách Chuyển kho nội bộ, kế toán muốn biết được ai là người tạo hay sửa các phiếu chuyển kho để nhanh chóng phát hiện sai sót và truy cứu trách nhiệm
Kế toán muốn in được báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu theo khách hàng (chi tiết theo các khoản giảm trừ)
Trường hợp thông tin Giấy phép sử dụng dài, khi in chứng từ, báo cáo kế toán không muốn chương trình tự động đẩy tên mẫu báo cáo theo chế độ xuống dòng
Khi nhập khẩu chứng từ mua hàng nhiều hóa đơn từ excel vào chương trình, kế toán muốn nhập khẩu được thông tin Mẫu số, Ký hiệu nhằm đảm bảo tính đầy đủ của dữ liệu
Khi in Sổ chi tiết bán hàng theo mã quy cách, kế toán muốn thể hiện được đúng thông tin hàng hóa đã bán trên từng hóa đơn để quản lý nắm được thông tin một cách rõ ràng
Kế toán mong muốn có thể tự động chạy Unikey quyền administrator đối với máy chạy hệ điều hành Window 8 trở lên


Xem thêm