Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Nội dung phát triển chi tiết của phiên bản R24 bao gồm:

Khi xem bc Sổ cái theo hình thức chứng từ ghi sổ và Sổ cái theo hình thức nhật ký chung phát hiện có chênh lệch, kế toán muốn biết nguyên nhân chênh lệch do đâu
Kế toán muốn có chức năng để lấy lại dữ liệu trên chứng từ khấu trừ thuế khi có thay đổi số liệu bảng kê mua vào bán ra, kế toán không mất công xóa ctu khấu trừ thuế
Kế toán muốn in được biên bản kiểm kê VTHH có thêm thông tin kiểm kê theo phẩm chất hàng hóa theo đúng mẫu 05-VT (TT200/2014/TT-BTC)
Trên Bảng cân đối tài khoản (Mẫu quản trị) số dư 2 bên, Kế toán mong muốn khi chọn xem chi tiết TK 112 thì có thể xem được bảng kê số dư ngân hàng
Trên Bảng cân đối tài khoản (Mẫu quản trị) số dư 2 bên, Kế toán mong muốn khi chọn xem chi tiết TK 112 thì có thể xem được bảng kê số dư ngân hàng
Khi in Sổ chi tiết mua hàng kế toán muốn hiển thị được tiền thuế GTGT đối với trường hợp hóa đơn mua hàng nhận hàng trước nhận hóa đơn sau
Kế toán muốn báo cáo Tổng hợp xuất kho bán hàng chọn được theo nhóm KH để dễ dàng xuất các mặt hàng giao trên cùng tuyến đường nhằm tiết kiệm chi phí giao hàng
Kế toán muốn in Sổ chi tiết VTHH chỉ in những mặt hàng có phát sinh nhập xuất trong kỳ để thuận tiện khi báo cáo sếp hàng tháng
Khi xem sổ chi tiết mua hàng, kế toán muốn biết được các mặt hàng mua về phục vụ cho đơn hàng nào để làm báo cáo phục vụ cho GĐ được thuận tiện, nhanh chóng.
Kế toán mong muốn có báo cáo chi tiết công nợ phải trả nhà cung cấp theo mặt hàng để đối chiếu công nợ theo chứng từ, mặt hàng với nhà cung cấp
Kế toán mong muốn không được phép xóa chứng từ bán hàng khi đã lập chứng từ thu tiền khách hàng
Kế toán mong muốn có thể nhập khẩu excel loại chứng từ quyết toán tạm ứng và các thông tin ghi chú chi tiết trên chứng từ này
Kế toán muốn xem các chứng từ thu tiền KH, trả tiền NCC có chứng từ công nợ bỏ ghi hoặc xóa
Khi thực hiện nhập khẩu số dư Công nợ nhà cung cấp và chứng từ quỹ, ngân hàng, tổng hợp kế toán muốn nhập khẩu được thông tin đơn mua hàng
Kế toán mong muốn khi lập chứng từ bán hàng, đơn đặt hàng từ báo giá thì có thể kế thừa thông tin đã nhập ở thông tin bổ sung sang để kế toán không mất thời gian gõ lại
Kế toán muốn sổ chi tiết mua hàng hiển thị đúng thứ tự các dòng nhập liệu trên chứng từ để dễ kiểm tra, đối chiếu với hóa đơn gốc.
Kế toán mong muốn phần mềm nâng cấp giao diện danh sách xổ xuống trên các chứng từ và danh mục để có thể cuộn danh sách bằng chuột (đối với KH sử dụng Windows 10)
Khi in Sổ nhật ký chung kế toán muốn thể hiện được nội dung của từng nghiệp vụ hạch toán (diễn giải) để quản lý khi xem báo cáo có thể hiểu được ngayXem thêm