Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Câu hỏi
Làm thế nào để nhập số dư tài khoản, số dư tài khoản ngân hàng, số dư công nợ khách hàng/nhà cung cấp/nhân viên theo ngoại tệ?
Hướng dẫn
Để nhập số dư tài khoản theo ngoại tệ, kế toán thực hiện như sau:
1. Vào Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung, tại mục Tiền tệ, tích chọn Có phát sinh nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ.

2. Sau đó nhập số dư theo ngoại tệ cho từng loại số dư, xem hướng dẫn chi tiết dưới đây:


Xem thêm