Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép nhập số dư ban đầu cho các tài khoản có nhu cầu theo dõi chi tiết theo đối tượng khách hàng, với loại tiền là ngoại tệ (áp dụng đối với dữ liệu có phát sinh nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ).
Cách thao tác

1. Để nhập số dư công nợ khách hàng theo loại tiền ngoại tệ, kế toán vào menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Tuỳ chọn chung, tại mục Tiền tệ tích chọn Có phát sinh nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ.

 

2. Sau đó thực hiện các bước dưới đây:

 • Bước 1: Khai báo danh sách khách hàng
  • Vào menu Danh mục\Đối tượng\Khách hàng.
  • Nhấn chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ.
  • Khai báo thông tin cần thiết, nhấn Cất. Thao tác chi tiết tham khảo Tại đây
 • Bước 2: Nhập số dư đầu kỳ cho tài khoản
  • Cách 1: Nhập tay trực tiếp vào phần mềm
   • Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tab Công nợ khách hàng.
   • Chọn chức năng Nhập số dư trên thanh công cụ.
   • Chọn tài khoản có phát sinh công nợ khách hàng và loại tiền ngoại tệ cần nhập số dư (việc chọn loại tiền sẽ phụ thuộc vào thông tin tài khoản được chọn. => Chỉ có những tài khoản được tích chọn Có hạch toán ngoại tệ khi khai báo tài khoản, kế toán mới chọn được thông tin loại tiền ngoại tệ).
   • Thực hiện nhập số dư theo một trong hai cách sau:
    Không có nhu cầu theo dõi công nợ khách hàng theo nhân viên, công trình, hợp đồng, đơn vị, hoá đơn

    Có nhu cầu theo dõi công nợ khách hàng theo nhân viên, công trình, hợp đồng, đơn vị, hoá đơn
     
   • Sau khi nhập công nợ của khách hàng, nhấn Cất.
  • Cách 2: Nhập khẩu số dư tài khoản từ file excel
   • Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tab Công nợ khách hàng. 
   • Chọn chức năng Nhập khẩu từ excel trên thanh công cụ. Thao tác chi tiết tham khảo Tại đây.
 

Xem thêm

Tìm nhanh tài khoản

Tìm nhanh loại tiền

Tìm nhanh nhân viên

Tìm nhanh công trình

Tìm nhanh hợp đồng bánXem thêm