Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 8. Câu hỏi thường gặp > Một số câu hỏi liên quan đến dịch vụ cập nhật > Công ty tôi sử dụng nhiều GPSD, có GPSD hết hạn bảo hành/cập nhật và có GPSD còn hạn. Vậy làm thế nào để tôi có thể sử dụng các GPSD này trên cùng một máy tính?

Công ty tôi sử dụng nhiều GPSD, có GPSD hết hạn bảo hành/cập nhật và có GPSD còn hạn. Vậy làm thế nào để tôi có thể sử dụng các GPSD này trên cùng một máy tính?


 1. Câu hỏi

Công ty tôi sử dụng nhiều GPSD, có GPSD hết hạn bảo hành/cập nhật và có GPSD còn hạn. Vậy làm thế nào để tôi có thể sử dụng các GPSD này trên cùng một máy tính?
 2. Hướng dẫn

  • Đối với GPSD còn hạn: Kế toán nâng cấp phần mềm lên phiên bản mới nhất để sử dụng GPSD còn hạn. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
  • Đối với GPSD hết hạn
Lưu ý: Kế toán phải thực hiện cài đặt phần mềm theo cách thông thường trước khi thực hiện các bước sau để tránh việc lỗi dữ liệu.
1. Tải bộ cài đặt có ngày phát hành mới nhất trước ngày hết hạn của GPSD tại đây.
2. Giải nén file cài đặt đã tải.
3. Mở thư mục vừa giải nén\Win Root\MISA JSC và đổi tên file MISA SME.NET 2017 thành MISA SME.NET 2017_<Tên công ty/chi nhánh > (không dấu).
4. Copy thư mục cài đặt này vào thư mục lưu trữ phần mềm của MISA (thường là ổ C:\MISA JSC)
5. Mở thư mục MISA SME.NET 2017_<Tên công ty/chi nhánh>\Bin và tìm file MISA SME.NET 2017 (có logo phần mềm), nhấn chuột phải và chọn Send to\Desktop.

6. Trên màn hình Desktop, sửa tên file MISA SME.NET 2017 – Shortcut thành MISA SME.NET 2017_<Tên công ty/chi nhánh> (không dấu).

7. Chạy file này để mở phần mềm và đăng ký GPSD hết hạn để sử dụng (xem hướng dẫn đăng ký tại đây).
Lưu ý:
  • Nếu các GPSD sử dụng phần mềm có phiên bản giống nhau thì có thể dùng chung file chạy phần mềm.
  • Còn với các GPSD sử dụng phần mềm có phiên bản khác thì kế toán thực hiện các bước tạo file chạy phần mềm như trên.


Xem thêm