Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R37.1 > Bổ sung thêm Thông tin hỗ trợ trên chức năng gia hạn cập nhật để KH dễ dàng biết thông tin liên hệ với MISA khi cần

Bổ sung thêm Thông tin hỗ trợ trên chức năng gia hạn cập nhật để KH dễ dàng biết thông tin liên hệ với MISA khi cần


1. Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R37.1, khi mua mới hoặc gia hạn phần mềm MISA SME.NET 2017 nếu cần biết các thông tin chi tiết liên hệ với MISA khách hàng có thể thực hiện ngay trên phần mềm
2. Chi tiết thay đổi
      • Từ phiên bản R37.1 trở đi, trên giao diện Mua mới/Gia hạn phần mềm MISA SME.NET 2017 bổ sung thêm nút Thông tin liên hệ để khách hàng có thể tra cứu thông tin liên hệ với MISA khi có nhu cầu.

      Khi nhấn vào nút Thông tin liên hệ, chương trình sẽ mở ra website: http://www.misa.com.vn/lien-he


      Xem thêm