Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R37.1 > Bổ sung thông báo với khách hàng khi có phiên bản cập nhật mới và mời khách hàng cập nhật

Bổ sung thông báo với khách hàng khi có phiên bản cập nhật mới và mời khách hàng cập nhật


1. Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R37.1, khi mở phần mềm MISA SME.NET 2017 nếu MISA nâng cấp phiên bản mới thì khách hàng sẽ nhận được thông báo về các tính năng ưu việt và nổi bất nhất từ đó giúp khách hàng chủ động trong việc cập nhất phần mềm để khắc phục lỗi và tân dụng được những tính năng, tiện ích mới mà phần mềm mang lại.
2. Chi tiết thay đổi
      • Từ phiên bản R37.1 trở đi, khi MISA phát hành phiên bản MISA SME.NET 2017 mới, khi Kế toán mở phần mềm lần đầu tiên sẽ nhận được thông báo về phiên bản mới và các điểm nối bật tại phiên bản này.

      • Nhấn Cập nhật ngay để tự động cập nhật lên phiên bản mới nhất của phần mềm.
      • Khi cần tìm hiểu thêm các nghiệp vụ, tính năng, tiện ích của phiên bản mới, nhấn Tại đây.
      • Nhấn Để sau để tiếp tục làm việc với phiên bản hiện tại.


      Xem thêm