Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > Giới thiệu tổng quan

Giới thiệu tổng quan


 PHIÊN BẢN DESKTOP    PHIÊN BẢN MOBILE
                                 

1. Bắt đầu sử dụng

Hướng dẫn các bước thực hiện cho khách hàng mới bắt đầu sử dụng phần mềm

                                                               

2. Hướng dẫn theo nghiệp vụ

Hướng dẫn cách thực hiện các nghiệp vụ trên phần mềm như Mua hàng, Bán hàng, Kho...

                                      
3. Hướng dẫn theo lĩnh vực 

Hướng dẫn cách thực hiện các nghiệp vụ đặc thù theo từng lĩnh vực Dược phẩm, Vận tải, Xây lắp....

                                                                     

Help mobile

      Hướng dẫn sử dụng các tính năng trên     

MISA SME.NET 2019 phiên bản mobile
     
   

4. Câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi thường gặp khi thực hiện các nghiệp vụ 
và đối với từng đối tượng sử dụng phần mềm

 

5. Khác

      Bao  gồm lịch sử phát triển sản phẩm, tổng hợp      

video hướng dẫn và các tài liệu khác


Xem thêm