Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép khai báo một cặp định khoản tự động phục vụ cho việc nhập nhanh chứng từ kế toán.

Cách thao tác

  • Tại màn hình danh sách tài khoản kết chuyển, chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ.
  • Chọn một trong các loại chứng từ sau: Thu tiền mặt, Chi tiền mặt, Thu tiền gửi, Chi tiền gửi.
  • Khai báo tên định khoản và cặp tài khoản Nợ, Có, sau đó nhấn Cất.

Lưu ý:

1. Để sửa lại thông tin cặp định khoản tự động đã khai báo, sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ.

2. Đối với các cặp định khoản tự động không có nhu cầu theo dõi nữa, có thể sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ, sau đó tích chọn thông tin Ngừng theo dõi.

3. Cặp định khoản tự động sau khi được khai báo sẽ được sử dụng trên chứng từ của phân hệ Quỹ, Ngân hàngTổng hợp.

 

Xem thêm

Tìm nhanh tài khoảnXem thêm