Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép thay đổi lại thông tin về một biểu tính thuế TNCN đã được phần mềm thiết lập sẵn. 

Cách thao tác

  • Tại màn hình danh sách biểu tính thuế thu nhập, chọn một biểu tính thuế sau đó chọn chức năng Sửa trên thanh công cụ.
  • Sau khi sửa xong thông tin, nhấn Cất.


Xem thêm