Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép khai báo thông tin về từng tài khoản tại các ngân hàng có phát sinh giao dịch với doanh nghiệp.

Cách thao tác

  • Tại màn hình danh sách tài khoản ngân hàng, chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ.
  • Khai báo các thông tin về tài khoản ngân hàng => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.
Lưu ý: Có thể khai báo bổ sung hoặc thay đổi thông tin Ngân hàng theo hướng dẫn tại đây.
  • Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

Lưu ý:

1. Để sửa lại thông tin tài khoản ngân hàng đã khai báo, sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ.

2. Đối với các tài khoản ngân hàng không có nhu cầu theo dõi nữa, có thể sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ, sau đó tích chọn thông tin Ngừng theo dõi.

Xem thêm

Tìm nhanh ngân hàngXem thêm