Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép nhập số dư ban đầu cho các tài khoản không có nhu cầu theo dõi chi tiết theo tài khoản ngân hàng, đối tượng (khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên), vật tư hàng hoá

Cách thao tác

 • Cách 1: Nhập tay trực tiếp vào phần mềm
  • Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tab Số dư tài khoản.
  • Chọn tài khoản cần nhập số dư trên danh sách, sau đó chọn chức năng Nhập số dư trên thanh công cụ. 
  • Thực hiện nhập số dư cho tài khoản theo 1 trong 2 cách:
   • Trường hợp không có nhu cầu theo dõi số dư đầu kỳ chi tiết theo Khoản mục chi phí, Công trình, Đơn hàng, Hợp đồng...
    • Kế toán sẽ nhập trực tiếp số dư của tài khoản trên giao diện Nhập số dư tài khoản.
   • Trường hợp có nhu cầu theo dõi số dư đầu kỳ chi tiết theo Khoản mục chi phí, Công trình, Đơn hàng, Hợp đồng...
    • Nhấn Nhập chi tiết số dư.
    • Chọn thông tin Khoản mục chi phí, Công trình, Đơn hàng, Hợp đồng... muốn theo dõi chi tiết
    • Nhập số dư tài khoản tại cột Dư Nợ/Dư Có.
  • Sau khi nhập xong, nhấn Cất.
 • Cách 2: Nhập khẩu số dư tài khoản từ file excel
  • Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tab Số dư tài khoản
  • Chọn chức năng Nhập khẩu từ excel trên thanh công cụ. Thao tác chi tiết tham khảo Tại đây.


Xem thêm