Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 5. Khác > 5.1. Lịch sử phát triển sản phẩm > R9 > Kế toán muốn không cho phép phát hành hóa đơn có số hóa đơn hoặc mẫu số hoặc ký hiệu của hóa đơn không nằm trong thông báo phát hành để hạn chế tối đa sai sót

Kế toán muốn không cho phép phát hành hóa đơn có số hóa đơn hoặc mẫu số hoặc ký hiệu của hóa đơn không nằm trong thông báo phát hành để hạn chế tối đa sai sót


1. Mục đích
Không cho phép phát hành hóa đơn có số hóa đơn hoặc mẫu số hoặc ký hiệu của hóa đơn không nằm trong thông báo phát hành để hạn chế tối đa sai sót.

2. Chi tiết thay đổi

  • Trước phiên bản R9: Đơn vị đang sử dụng song song hóa đơn đặt inhóa đơn điện tử. Khi cần in hóa đơn đặt in, kế toán vào Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung, bỏ tích Sử dụng phần mềm để quản lý hóa đơn và tự điền tay thông tin Mẫu số, Ký hiệu, Số hóa đơn, nhưng kế toán có thể ghi nhầm sang Mẫu số, Ký hiệu, Số hóa đơn của hóa đơn điện tử và và số hóa đơn nằm ngoài khoảng thời gian thông báo phát hành. Dẫn đến khi phát hành hóa đơn điện tử hàng loạt sẽ xảy ra việc sai sót.

Xem thêm
Trên giao diện preview hóa đơn điện tử bổ sung thêm chức năng Xuất khẩu để xuất ra PDF cho khách hàng xem xét trước khi xuất hóa đơn
Trên báo cáo tổng hợp công nợ nhân viên có thêm thông tin đơn vị công tác của từng nhân viên đó để hỗ trợ việc tổng hợp công nợ của từng phòng ban chi tiết đến từng nhân viên
Khi in chứng từ bán hàng có thể xem được trường thông tin công trình để tiết kiệm thời gian và gửi đúng mẫu theo quy định của đơn vị
Kế toán mong muốn lấy được thông tin diễn giải trên hóa đơn điện tử phát hành trên một số phần mềm có tích hợp với meInvoice.vn để lập chứng từ bán hàngnhanh chóng
Bổ sung thêm nhiều câu hỏi thường gặp hơn trên phần mềm để KH có thể tra cứu ngay mà không cần liên hệ tư vấn giải đáp nhằm giảm thiểu các cuộc gọi hỗ trợ
Mong muốn Khách hàng có thể tự cập nhật được logo vào GPSD
Kế toán mong muốn lập được báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trên meInvoice bản độc lập có đầy đủ thông tin về Xóa hóa đơn, hủy hóa đơn đã lập trên phần mềm SME2019
Kế toán muốn tìm kiềm số lô còn tồn kho thực xuất của VTHH trên chứng từ bán hàng kèm PXK để kế toán dễ tìm kiếm và lựa chọn
Kế toán muốn khi lập hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn điện tử trên meInvoice, thì SME thừa hưởng được hồ sơ đó và ngược lại từ SME đưa lên meInvoice web để kế toán không phải tạo lại
Trên Báo cáo Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách cho phép tùy chọn xem Danh sách chứng từ công nợ, thanh toán chưa đối trừ phục vụ khách hàng có nhu cầu