Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 5. Khác > 5.4. Bài tập thực hành

5.4. Bài tập thực hành


Tham khảo bài tập thực hành hạch toán kế toán trên phần mềm MISA SME.NET 2019:
  • Trường hợp doanh nghiệp áp dụng theo TT200 => xem tại đây
  • Trường hợp doanh nghiệp áp dụng theo TT133 => xem tại đây


Xem thêm