Bán hàng theo nhân viên

Việc quản lý bán hàng theo nhân viên được thực hiện thông qua các nội dung sau:

1. Khai báo nhân viên bán hàng

1. Vào menu Danh mục\Đối tượng\Nhân viên.
2. Nhấn Thêm.
3. Khai báo thông tin về nhân viên bán hàng.

(Ảnh)

4. Nhấn Cất.

2. Ghi nhận doanh số cho nhân viên bán hàng

1. Vào phân hệ Bán hàng, chọn Hoá đơn bán hàng (hoặc Hoá đơn xuất khẩu; Bán hàng đại lý bán đúng giá, nhận uỷ thác XK).

(Ảnh)

2. Khai báo hoá đơn bán hàng. => Chọn thông tin Nhân viên bán hàng.

(Ảnh)

3. Nhấn Cất.

3. Xem báo cáo bán hàng theo nhân viên

1. Vào phân hệ Bán hàng\tab Báo cáo phân tích, nhấn Báo cáo (hoặc chọn Báo cáo\tab Báo cáo\nhóm báo cáo Bán hàng).
2. Chọn báo cáo bán hàng cần xem (Sổ chi tiết bán hàng, Tổng hợp bán hàng,…). Ví dụ: Sổ chi tiết bán hàng.

(Ảnh)

3. Thiết lập tham số báo cáo => Tại mục Nhân viên, chọn nhân viên cần thống kê.

(Ảnh)

4. Nhấn Đồng ý.

(Ảnh)

Cập nhật 30/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay

Để lại bình luận