Thuế tiêu thụ đặc biệt

Việc quản lý các hàng hoá chịu thuế tiêu thụ đặc biêt trên phần mềm được thực hiện thông qua các nội dung sau:

1. Thiết lập các nhóm hàng hoá, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

Chương trình đã thiết lập sẵn các loại hàng hoá, dịch vụ chịu thuê tiêu thụ đặc biệt trên Danh mục\Khác\Biểu thuế tiêu thụ đặt biệt

2. Khai báo các hàng hoá, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

1. Vào Danh mục\Vật tư, hàng hoá\Vật tư hàng hoá, nhấn Thêm.
2. Khai báo hàng hoá, dịch vụ. => Chọn nhóm chịu thuế TTĐB mà hàng hoá, dịch vụ thuộc vào.

3. Nhấn Cất.

3. Mua hàng hoá, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

1. Vào phân hệ Mua hàng, chọn Mua hàng nhập khẩu nhập kho (hoặc Mua hàng nhập khẩu không qua kho).
2. Khai báo hàng hoá được mua về. => Chương trình tự động tính ra tiền thuế tiêu thụ đặc biệt căn cứ vào thông tin đã thiết lập khi khai báo hàng hoá, dịch vụ.

3. Nhấn Cất.

Cập nhật 13/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay

Để lại bình luận