Nhập khẩu dữ liệu

Cho phép lấy dữ liệu đã được xuất khẩu từ một dữ liệu khác có định dạng .xml

Cách thao tác

 • Vào menu Tệp\Nhập khẩu dữ liệu.
 • Chọn tệp dữ liệu cần nhập khẩu bằng cách nhấn vào biểu tượng
 • Chọn các đơn vị và các danh muc, loại chứng từ cần xuất khẩu.

 • Lựa chọn lưu giữ liệu nhập khẩu:
  • Nhấn Cất và ghi sổ nếu muốn cất dữ liệu nhập khẩu đồng thời với việc ghi sổ chứng từ.
  • Nhấn Cất nếu chỉ muốn cất giữ dữ liệu nhập khẩu còn việc ghi sổ chứng từ sẽ được thực hiện sau khi mở dữ liệu.

 • Kiểm tra lại kết quả sau khi nhập khẩu xong.

 • Nhấn Lưu kết quả nếu muốn lưu lại kết quả của việc nhập khẩu.
 • Nhấn Chi tiết… nếu muốn xem nguyên nhân tại sao nhập khẩu không thành công.

 • Nhấn Đóng.

Lưu ý: Tất cả các vai trò người dùng do phần mềm mang đi ngoại trừ vai trò Thủ kho và Thủ quỹ, thì đều có quyền Xuất/Nhập khẩu dữ liệu.

Cập nhật 31/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay