Phân bổ chi phí

Cho phép phân bổ các chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động mua hàng như: vận chuyển, bốc xếp, phí hải quan… cho từng mặt hàng được mua về.

Áp dụng đối với các chứng từ mua hàng về nhập kho (gồm mua hàng trong nước và mua hàng nhập khẩu).

Cách thao tác

Phân bổ chi phí mua hàng (vận chuyển, bốc xếp…)

Trước khi thực hiện việc phân bổ chi phí mua hàng cho từng mặt hàng được mua về, kế toán cần hạch toán chi phí mua hàng trên chứng từ mua dịch vụ, sau đó thực hiện phân bổ chi phí theo các bước sau:

Bước 1: Chọn chứng từ mua hàng cần phân bổ

 • Trên chứng từ mua hàng hoá, chọn tab Chi phí (với chứng từ mua hàng trong nước) hoặc tab Phí hàng về kho (với hàng nhập khẩu), sau đó nhấn Chọn.
 • Thiết lập các điều kiện tìm kiếm chứng từ chi phí, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
 • Tích chọn chứng từ hạch toán chi phí mua hàng đã được lập và nhấn Đồng ý, hệ thống sẽ tự động lấy thông tin các chứng từ mua hàng vừa được chọn ra tab Chi phí (hoặc tab Phí hàng về kho).

Bước 2: Thực hiện phân bổ chi phí mua hàng

 • Trên tab Chi phí (với chứng từ mua hàng trong nước) hoặc tab Phí hàng về kho (với hàng nhập khẩu), chọn chức năng Phân bổ chi phí.
 • Chọn phương thức phân bổ.
 • Nhấn Phân bổ.

 • Sau khi thực hiện phân bổ chi phí cho từng mặt hàng xong, nhấn Đồng ý, hệ thống sẽ tự động lấy thông tin chi phí mua hàng vừa được phân bổ lên cột Chi phí mua hàng tại tab Hàng tiền.

Phân bổ phí trước hải quan => áp dụng với hàng mua nhập khẩu nhâp kho

Trước khi thực hiện việc phân bổ phí trước hải quan vào từng mặt hàng được mua về, kế toán cần hạch toán phí này trên chứng từ mua dịch vụ, sau đó thực hiện phân bổ theo các bước sau:

Bước 1: Chọn chứng hạch toán phí trước hải quan cần phân bổ

 • Trên chứng từ mua hàng hoá nhập khẩu nhập kho, chọn tab Phí trước hải quan, sau đó nhấn Chọn.
 • Thiết lập các điều kiện tìm kiếm chứng từ chi phí, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
 • Tích chọn chứng từ hạch toán chi phí trước hải quan cần phân bổ và nhấn Đồng ý, hệ thống sẽ tự động lấy thông tin các chứng từ vừa được chọn ra tab Phí trước hải quan.

Bước 2: Thực hiện phân bổ phí trước hải quan

 • Nhấn Phân bổ CP, chọn phương thức phân bổ.
 • Nhấn Phân bổ.

 • Sau khi thiết lập thông tin phân bổ xong, nhấn Đồng ý, hệ thống sẽ tự động lấy thông tin chi phí vừa được phân bổ lên cột Phí trước hải quan tại tab Hàng tiền.
Cập nhật 26/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay