Lập nhanh các đơn mua hàng

1. Nội dung

Cung cấp các công cụ giúp Kế toán lập nhanh các đơn mua hàng, giảm thiểu được thời gian và thao tác khi làm việc. 

2. Các trường hợp nghiệp vụ

2.1. Lập từ đơn mua hàng có nội dung tương tự
Với các đơn mua hàng có nội dung tương tự nhau như cùng nhà cung cấp, cùng mặt hàng, cùng số lượng hàng đặt,… Kế toán có thể lập nhanh theo một trong hai cách sau:
Cách 1: Lập nhanh từ danh sách đơn mua hàng1. Chọn đơn mua hàng có nội dung tương tự với đơn mua hàng cần lập trên danh sách đơn mua hàng.

2. Nhấn chuột phải và chọn Nhân bản.

Cách 2: Lập nhanh từ đơn mua hàng

1. Mở đơn mua hàng có nội dung tương tự với đơn mua hàng cần lập.

2. Vào Tiện ích\Thêm mới từ chứng từ hiện thời.

2.2. Lập đơn mua hàng từ đơn đặt hàng
1. Vào phân hệ Mua hàng, chọn Đơn mua hàng (hoặc vào tab Đơn mua hàng, nhấn Thêm).
2. Vào Tiện ích\Lập từ đơn đặt hàng.

3. Thiết lập điều kiện tìm kiếm đơn đặt hàng, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
4. Tích chọn các hàng hoá cần phải mua thêm cho đơn đặt hàng, sau đó nhấn Đồng ý.

5. Khai báo thêm các thông tin trên đơn mua hàng như: nhà cung cấp, ngày đơn hàng, số lượng hàng cần mua,…

6. Nhấn Cất.

2.3. Lập đơn mua hàng từ lệnh sản xuất
1. Vào phân hệMua hàng, chọnĐơn mua hàng(hoặc vào tabĐơn mua hàng, nhấnThêm).
2. VàoTiện ích\Lập từ đơn đặt hàng.

3. Thiết lập điều kiện tìm kiếm lệnh sản xuất, sau đó nhấnLấy dữ liệu.
4. Tích chọn các thành phẩm cần mua thêm nguyên vật liệu để sản xuất.
5. Nhập số lượng thành phẩm còn thiếu nguyên vật liệu.

6. Nhấn Đồng ý, chương trình sẽ tự động liệt kê các nguyên vật liệu kèm số lượng cần đặt mua tương ứng với thành phẩm và số lượng thành phẩm đã khai báo.

7. Khai báo thêm các thông tin trên đơn mua hàng như: nhà cung cấp, ngày đơn hàng, đơn giá,… sau đó nhấn Cất.

Cập nhật 13/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay