1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Làm thế nào khi báo cáo chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn lệch với tổng hợp công nợ phải trả?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào khi báo cáo chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn lệch với tổng hợp công nợ phải trả?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Mua hàng
 6. Làm thế nào khi báo cáo chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn lệch với tổng hợp công nợ phải trả?

Làm thế nào khi báo cáo chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn lệch với tổng hợp công nợ phải trả?

1. Biểu hiện:

Báo cáo chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn lệch với báo cáo tổng hợp công nợ phải trả

2. Nguyên nhân và giải pháp:

Nguyên nhân 1: Do khi xem báo cáo chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn chỉ thống kê theo hóa đơn trong kỳ => Báo cáo chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn bị lệch thiếu phần hóa đơn phải trả đầu kỳ so với báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả.

=> Giải pháp: Khi xem báo cáo sổ chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn, tại mục Thống kê theo chọn Lấy hóa đơn trong kỳ và hóa đơn còn phải trả đầu kỳ

Nguyên nhân 2: Do chưa thực hiện đối trừ chứng từ

=> Giải pháp: kiểm tra và xử lý các chứng từ công nợ, thanh toán chưa được đối trừ như sau:

   • Thực hiện các bước như hình dưới:

   • Xem mục 4.2. Danh sách chứng từ công nợ, thanh toán chưa đối trừ chứng từ (đối với đơn vị theo dõi công nợ theo hóa đơn)
   • Thực hiện xử lý theo hướng dẫn tại đây.

Nguyên nhân 3: Do khi nhập số dư công nợ nhà cung cấp đầu kỳ, Công nợ chi tiết theo hóa đơn không khớp với Công nợ Dư có bên ngoài.

=> Giải pháp:

    • Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tab Công nợ nhà cung cấp.
    • Chọn đến nhà cung cấp bị lệch công nợ
    • Nhấn vào phần Nhập chi tiết công nợ để kiểm tra và chỉnh sửa lại cho khớp.

Nguyên nhân 4: Có phát sinh nghiệp vụ trả lại hàng mua chọn đến chứng từ mua hàng mà chứng từ mua hàng này đã được trả tiền nhà cung cấp hoặc đã đối trừ chứng từ trước đó

=> Giải pháp:

   • Mở báo cáo Đối chiếu chứng từ công nợ phải trả và chứng từ thanh toán của NCC đang bị lệch công nợ

   • Tìm chứng từ trả lại hàng mua đang được chọn đến chứng từ mua hàng mà chứng từ mua hàng này đã được trả tiền nhà cung cấp hoặc đã đối trừ chứng từ trước đó

   • Xóa chứng từ trả lại hàng mua
   • Lập lại chứng từ trả lại hàng mua theo 1 trong 2 cách:
    • Cách 1: Tự nhập tay các thông tin trên chứng từ trả lại hàng mua (không chọn từ chứng từ mua hàng)
    • Cách 2:
     • Bỏ đối trừ chứng từ mua hàng
     • Lập lại chứng từ trả lại hàng mua (nhập kho hoặc không qua kho) chọn đến chứng từ mua hàng.
     • Đối trừ lại chứng từ mua hàng.
Cập nhật 16/07/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay