1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Tôi đã tách riêng dữ liệu theo từng năm hạch toán, hàng về từ năm trước nhưng năm nay mới nhận được hóa đơn thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Tôi đã tách riêng dữ liệu theo từng năm hạch toán, hàng về từ năm trước nhưng năm nay mới nhận được hóa đơn thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Mua hàng
 6. Tôi đã tách riêng dữ liệu theo từng năm hạch toán, hàng về từ năm trước nhưng năm nay mới nhận được hóa đơn thì làm thế nào?

Tôi đã tách riêng dữ liệu theo từng năm hạch toán, hàng về từ năm trước nhưng năm nay mới nhận được hóa đơn thì làm thế nào?

1. Nội dung

Hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ hàng về từ năm trước, năm nay mới nhận được hóa đơn nhưng đã tách riêng dữ liệu theo từng năm hạch toán.

2. Hướng dẫn

1. Khi hàng về, lập chứng từ mua hàng (nhập kho hoặc không qua kho), lựa chọn Không kèm hóa đơn. (Làm trên dữ liệu năm trước)

2. Khi hóa đơn về, Lập chứng từ nghiệp vụ khác để ghi nhận thuế GTGT:

   • Hạch toán thuế GTGT:

   • Khai báo thông tin hóa đơn để kê lên bảng kê thuế:

Cập nhật 21/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay