Tôi muốn xóa TSCĐ thì làm thế nào?

1. Nội dung

Xóa tài sản đã ghi tăng trong năm hoặc tài sản đầu năm

2. Cách thực hiện

Vào Tài sản cố định/ Ghi tăng, chọn thời gian chứa ngày ghi tăng TSCĐ, chọn đến TSCĐ cần xóa, nhấn Xóa.

Lưu ý:

  • Nếu tài sản được khai báo ghi tăng từ các năm trước thì khi chọn thời gian cần chọn từ ngày trước ngày bắt đầu dữ liệu, có thể xem ngày bắt đầu dữ liệu theo hướng dẫn tại đây
  • Nếu khi xóa TSCĐ phần mềm báo không thành công thì thực hiện theo hướng dẫn tại đây

 

Cập nhật 06/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay