1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Tôi muốn khai báo TSCĐ đầu kỳ/ TSCĐ từ những năm trước thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Tôi muốn khai báo TSCĐ đầu kỳ/ TSCĐ từ những năm trước thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ TSCĐ
 6. Tôi muốn khai báo TSCĐ đầu kỳ/ TSCĐ từ những năm trước thì làm thế nào?

Tôi muốn khai báo TSCĐ đầu kỳ/ TSCĐ từ những năm trước thì làm thế nào?

1.Nội dung:

Khai báo TSCĐ đầu kỳ

Khai báo TSCĐ theo dõi có năm ghi tăng trước năm hạch toán hiện hành

2.Cách thực hiện:

Bước 1:

Kế toán so sánh giữa Ngày ghi tăng của TSCĐ với Ngày bắt đầu hạch toán trên dữ liệu (xem tại menu Tệp/ Thông tin dữ liệu)

Với các TSCĐ ghi tăng trước ngày bắt đầu của dữ liệu kế toán (Ngày ghi tăng của TSCĐ < Ngày bắt đầu) thì kế toán sử dụng chức năng Khai báo tài sản cố định đầu kỳ.

Bước 2:

Xem hướng dẫn khai báo chi tiết tại đây.

 

Lưu ý:

Trường hợp đã khóa sổ kỳ kế toán thì cần thực hiện Bỏ khóa sổ kỳ kế toán.

Nghiệp vụ/ Tổng hợp/ Bỏ khóa sổ kỳ kế toán (Nếu TSCĐ có Ngày ghi tăng < Ngày bắt đầu thì bỏ khóa sổ về Ngày bắt đầu – 1).

Ví dụ: Ngày bắt đầu 01/01/2017, đặt lại ngày khóa sổ 31/12/2016

 

Cập nhật 19/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay