Xuất HĐĐT giảm thuế GTGT theo NQ43 cho khách hàng đang sử dụng MISA SME 2020 trở về trước

1. Nội dung

Ngày 11/01/2022, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 43/2022/QH15 và ngày 28/01/2022, chính phủ đã ban hành Nghị định 15/2022/NĐ-CP căn cứ theo NQ43 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, trong đó nổi bật là chính sách giảm thuế GTGT trong năm 2022.

 • Đối tượng áp dụng: Các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt;
 • Chính sách áp dụng:
  • Đối với DN tính thuế GTGT theo PP khấu trừ: Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% (còn 8%).
  • Đối với DN tính thuế GTGT theo PP tính tỷ lệ % trên doanh thu: Giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT
2. Giải pháp
 • Để đảm bảo phát hành hóa đơn điện tử tiện dụng và đơn giản nhất: Kính mời quý khách hàng nâng cấp lên phiên bản mới nhất MISA SME 2022 R11 trở đi hoặc AMIS kế toán (Quý khách hàng vui lòng để lại thông tin để MISA hỗ trợ nâng cấp – Đăng ký ngay).
 • Nếu khách hàng sử dụng các phiên bản MISA SME cũ thì MISA vẫn đáp ứng được, tuy nhiên cách đáp ứng không thuận tiện bằng. Cụ thể như sau:
  • Cách 1: Phát hành hóa đơn trên ứng dụng MISA meInvoice, sau đó hóa đơn lấy xuống hạch toán, áp dụng đối với khách hàng sử dụng phiên bản SME2019 – R5 trở lên, SME2020 và xuất HĐĐT theo NĐ51, TT32.
  • Cách 2: Lập chứng từ dưới MISA SME và sử dụng ứng dụng meInvoice Desktop, sửa lại thông tin để phát hành hóa đơn; áp dụng đối với khách hàng đang sử dụng các phiên bản SME2015, SME2017, SME2019, SME 2020 và xuất hóa đơn điện tử theo Nghị định 123, hoặc theo Nghị định 51.  
3. Hướng dẫn
Cách 1: Phát hành hóa đơn trên ứng dụng MISA meInvoice và lấy xuống SME hạch toán

Xem phim hướng dẫn

Bước 1: Phát hành hóa đơn trên ứng dụng MISA meInvoice

 • Đối với doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử theo thông tư 78/2021/TT-BTC: Xem hướng dẫn chi tiết tại đây
 • Đối với doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử theo thông tư 32/2011/TT-BTC: Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Bước 2: Trên SME, người dùng vào phân hệ Bán hàng\Tab Đề nghị ghi nhận doanh thu lấy hóa đơn về hạch toán. Xem hướng dẫn tại đây

Bước 3: Một số lưu ý hạch toán đối với hóa đơn có giảm thuế GTGT

1. Đối với đơn vị tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: Hạch toán vào thuế suất 10% và sửa lại tiền thuế GTGT là số tiền tương ứng sau giảm 2%

2. Đối với đơn vị tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp: Người dùng tự hạch toán số thuế GTGT được giảm.

 • Tạo 1 mặt hàng “Giảm thuế GTGT” trong Danh mục\Vật tư hàng hóa

 • Trên chứng từ bán hàng được sinh ra, chọn thêm dòng mặt hàng Giảm thuế GTGT, tự tính thuế GTGT giảm = Thành tiền * Tỷ lệ tính thuế theo quy định của nhóm ngành nghề tương ứng * 20%, theo 1 trong 2 cách sau:
  • Cách 1: Hạch toán TK công nợ 33311, TK doanh thu 131/111/112… (tùy theo ghi nhận nợ hay thu tiền ngay), nhập số tiền giảm vào cột thành tiền


  • Cách 2: Hạch toán TK công nợ/chi phí giống hàng hóa, nhập số tiền thuế giảm vào cột tiền chiết khấu, TK chiết khấu tương ứng dòng sửa lại 33311

Cách 2: Lập chứng từ dưới SME và lên meIvoice Desktop để phát hành

Xem phim hướng dẫn

Bước 1: Lập chứng từ bán hàng tại SME

 • Đối với đơn vị tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:
  • Tại cột thuế suất, người dùng chọn loại thuế suất 10% và tự điều chỉnh tiền thuế GTGT=Thành tiền * 8%
  • Khi nhấn Cất, chương trình sẽ cảnh báo. Lưu ý nhấn No để lấy đúng số thuế về hạch toán

 • Đối với đơn vị tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp: Người dùng tự hạch toán số thuế GTGT được giảm.
  • Tạo 1 mặt hàng “Giảm thuế GTGT” trong Danh mục\Vật tư hàng hóa

  • Trên chứng từ bán hàng được sinh ra, chọn thêm dòng mặt hàng Giảm thuế GTGT, tự tính thuế GTGT giảm = Thành tiền * Tỷ lệ tính thuế theo quy định của nhóm ngành nghề tương ứng * 20%, theo 1 trong 2 cách sau:
   • Cách 1: Hạch toán TK công nợ 33311, TK doanh thu 131/111/112… (tùy theo ghi nhận nợ hay thu tiền ngay), nhập số tiền giảm vào cột thành tiền

   • Cách 2: Hạch toán TK công nợ/chi phí giống hàng hóa, nhập số tiền thuế giảm vào cột tiền chiết khấu, TK chiết khấu tương ứng dòng sửa lại 33311

Bước 2: Xuất hóa đơn theo NQ43 trên meInvoice

MeInvoice đáp ứng xuất hóa đơn điện tử áp dụng theo Nghị quyết 43/2022/QH15 đối với tất cả các phiên bản MISA SME 2015, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022

Cách thực hiện:

Lấy dữ liệu hóa đơn từ phần mềm SME sang meInvoice. Sau đó, người dùng tiếp tục xuất hóa đơn giảm thuế GTGT trên MISA meInvoice Desktop.

  • Đối với đơn vị xuất hóa đơn theo NĐ51: Tham khảo và thực hiện tương tự theo hướng dẫn tại đây
  • Đối với đơn vị xuất hóa đơn theo NĐ123: Tham khảo và thực hiện tương tự theo hướng dẫn tại đây

Lưu ý: Tại giao diện lập hóa đơn trên meInvoice Desktop

 • Đối với Hóa đơn GTGT: Sửa % thuế suất thuế GTGT thành 8% đối với những hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng nghị quyết 43/2022/QH15
 • Đối với Hóa đơn bán hàng: Xóa dòng hạch toán tiền thuế được giảm thuế được giảm. Sau đó, tích chọn Áp dụng nghị quyết 43/2022/QH15 và nhập số tiền Thuế GTGT được giảm

Cập nhật 17/02/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay