Lập báo giá

Cho phép lập báo giá để gửi cho khách hàng.

Cách thao tác

 • Tại phân hệ Bán hàng, chọn chức năng Báo giá bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Báo giá chọn chức năng Thêm).

 • Khai báo các thông tin về báo giá:
  • Thông tin chung bao gồm các thông tin:
   • Khách hàng: chọn thông tin khách hàng từ danh sách, khi đó thông tin Địa chỉ, Mã số thuế, Người liên hệ sẽ được tự động lấy theo thông tin khách hàng đã được khai báo.
   • Tham chiếu: cho phép chọn các chứng từ có liên quan đến báo giá đang khai báo, phục vụ cho việc đối chiếu, kiểm tra khi cần (xem thêm Chọn chứng từ tham chiếu).

  • Thông tin chứng từ: nhập thông tin về Số báo giá, Ngày báo giá và Hiệu lực của báo giá => ngày hiệu lực của báo giá phải lớn hoặc bằng Ngày báo giá, riêng Số báo giá sẽ được hệ thống tự động đánh tăng theo quy tắc đã được thiết lập trên menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Quy tắc đánh số chứng từ.
  • Chọn loại tiền: hệ thống đang mặc định theo đồng tiền hạch toán. Trường hợp chứng từ hạch toán theo ngoại tệ, kế toán sẽ chọn lại loại tiền và nhập tỷ giá quy đổi.
  • Thông tin Hàng tiền: chọn các vật tư, hàng hoá khách hàng có nhu cầu được báo giá, đồng thời khai báo các thông tin về: đơn vị tính, số lượng, đơn giá, chiết khấu, thuế GTGT… của hàng được báo giá.
 • Sau khi khai báo xong chứng từ, nhấn Cất.
 • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu báo giá cần in. Kế toán có thể in báo giá theo mẫu do phần mềm cung cấp hoặc theo mẫu đặc thù của doanh nghiệp (xem thêm chức năng Thiết kế mẫu chứng từ)

Lưu ý:

1. Trường hợp muốn khai báo thêm thông tin đặc tính của hàng hóa, tại tiêu đề các cột tab Hàng tiền, nhấn chuột phải và tích chọn Đặc tính hàng hóa.

2. Các báo giá sau khi đươc lập sẽ được lưu chung giữa các chi nhánh và hệ thống sổ.

Cập nhật 26/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay