Thông tin trên chứng từ bán hàng

Mô tả các thông tin trên chứng từ bán hàng:

STT
Thông tin Diễn giải
1 Kiêm phiếu xuất kho

1. Nếu tích chọn: trên giao diện sẽ hiển thị thêm tab Phiếu xuất để lập chứng từ bán hàng đồng thời với phiếu xuất kho.

2. Nếu không tích chọn: Thực hiện lập phiếu xuất kho theo hướng dẫn tại đây.

2 Khách hàng Chọn khách hàng đã được khai báo trên danh mục khách hàng hoặc nhấn biểu tượng dấu cộng để thêm nhanh khách hàng. Xem hướng dẫn tại đây.
3 Lập kèm hóa đơn 1. Nếu tích chọn: Trên giao diện sẽ hiển thị thêm tab Hóa đơn để xuất hóa đơn đồng thời với lập chứng từ bán hàng:

1.1. Nếu có sử dụng phần mềm để quản lý việc xuất hóa đơn, sau khi cất chứng từ bán hàng Kế toán thực hiện Cấp số HĐ (với hóa đơn đặt in/tự in) hoặc phát hành hóa đơn điện tử.

2. Nếu không tích chọn: Thực hiện xuất hóa đơn theo hướng dẫn tại đây.

4 NV bán hàng Chọn nhân viên bán hàng, chương trình sẽ thống kê lên các báo cáo theo dõi tình hình bán hàng chi tiết theo nhân viên bán hàng. Xem tại đây.
5 Điều khoản thanh toán (Áp dụng với phương thức Chưa thu tiền): Chọn điều khoản thanh toán đã thiết lập trên danh mục Điều khoản thanh toán (Nếu có thỏa thuận về điều kiện thanh toán với khách hàng).
Việc thiết lập điều khoản thanh toán là để: Theo dõi tình hình công nợ theo hạn nợ; Xác định số tiền chiết khấu cho khách hàng hay được hưởng từ nhà cung cấp theo chính sách chiết khấu đã thiết lập.
Cập nhật 26/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay