Lập kế hoạch thu nợ

1. Nội dung

Thiết lập và quản lý hoạt động thu hồi công nợ khách hàng. 

2. Các bước thực hiện

Bước 1: Tạo các đợt thu hồi công nợ
1. Vào phân hệ Bán hàng, chọn Đợt thu nợ (hoặc vào tab Thu nợ, nhấn Thêm).
2. Khai báo thông tin về đợt thu nợ.

3. Nhấn Cất.

Bước 2: Lập danh sách khách hàng cần thu hồi công nợ
1. Chọn đợt thu hồi nợ trên danh sách.
2. Nhấn Thêm khách hàng thu nợ trên tab Chi tiết.

3. Tích chọn các khách hàng cần thu hồi công nợ, nhấn Cất. => Thông tin các khách hàng vừa được tích chọn sẽ hiển thị trên tab Chi tiết.

Lưu ý: Trên tab Chi tiết, Kế toán có thể:

  • Sử dụng chức năng Loại bỏ khách hàng trong trường hợp chọn sai khách hàng vào đợt thu hồi công nợ.
  • Nhấn Xuất khẩu ra Excel nếu muốn lấy danh sách khách hàng cần thu hồi công nợ ra tệp excel.
Bước 3: Cập nhật kết quả thu hồi công nợ
1. Chọn khách hàng đã thu hồi được công nợ trên tab Chi tiết.
2. Nhấn Cập nhật kết quả thu nợ.

3. Nhập kết quả sau khi đã thu hồi được tiền của khách hàng

4. Nhấn Cất.

 

Cập nhật 14/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay