1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Làm thế nào để cất được chứng từ bán hàng/ hóa đơn khi phần mềm cảnh báo tổng tiền thuế chênh lệch?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào để cất được chứng từ bán hàng/ hóa đơn khi phần mềm cảnh báo tổng tiền thuế chênh lệch?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Bán hàng
 6. Làm thế nào để cất được chứng từ bán hàng/ hóa đơn khi phần mềm cảnh báo tổng tiền thuế chênh lệch?

Làm thế nào để cất được chứng từ bán hàng/ hóa đơn khi phần mềm cảnh báo tổng tiền thuế chênh lệch?

Khi Cất Chứng từ bán hàng hoặc Hóa đơn, nếu Tiền thuế GTGT trên Chứng từ bán hàng/Hóa đơn không bằng (Tổng tiền hàng – Chiết khấu) * % Thuế suất (trường hợp tất cả mặt hàng đều có chung thuế suất) thì xuất hiện cảnh báo như trên:

Ví dụ: Tổng tiền thuế GTGT = 545.689đ khác (Tổng tiền hàng – Chiết khấu) * % Thuế suất = (5.456.884 – 0) * 10% = 545.688đ

1. Nếu muốn Tiền thuế GTGT = (Tổng tiền hàng – Chiết khấu) * % Thuế suất thì nhấn Yes trên câu cảnh báo => Chương trình sẽ tự điều chỉnh số tiền chênh lệch vào mặt hàng đầu tiên có tiền thuế.

2. Nếu muốn giữ nguyên Tiền thuế GTGT như hiện tại = Tổng tiền thuế của các mặt hàng chi tiết (đã được làm tròn theo từng dòng chi tiết) thì nhấn No trên câu cảnh báo.

Cập nhật 11/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay