1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Làm thế nào để kiểm tra chứng từ bán hàng đã lập và lập đủ phiếu xuất kho/xuất hóa đơn chưa?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào để kiểm tra chứng từ bán hàng đã lập và lập đủ phiếu xuất kho/xuất hóa đơn chưa?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Bán hàng
 6. Làm thế nào để kiểm tra chứng từ bán hàng đã lập và lập đủ phiếu xuất kho/xuất hóa đơn chưa?

Làm thế nào để kiểm tra chứng từ bán hàng đã lập và lập đủ phiếu xuất kho/xuất hóa đơn chưa?

Bạn thực hiện theo 2 cách sau:

Cách 1: Sử dụng khi kiểm tra chứng từ bán hàng đã được lập phiếu xuất kho / hóa đơn bán hàng chưa?
 • Vào phân hệ Bán hàng / chọn tab bán hàng / chọn khoảng thời gian cần xem, nhấn Lấy dữ liệu.
 • Trên danh sách chứng từ bán hàng / Kéo thanh ngang sang bên phải, tìm đến cột “Đã lập hóa đơn”“Đã xuất hàng” để lọc các chứng từ “Chưa lập”, “Chưa xuất” để xem.

Cách 2: Sử dụng khi kiểm tra chứng từ bán hàng và hóa đơn/phiếu xuất kho đã lập sai khác nhau về số lượng, số tiền,…

1. Đối chiếu bán hàng và hóa đơn

 • Nội dung báo cáo: So sánh số tiền trên chứng từ bán hàng và trên hóa đơn của từng khách hàng
 • Cách vào báo cáo:

2. Đối chiếu bán hàng và xuất kho

 • Nội dung báo cáo: So sánh số lượng trên chứng từ bán hàng và trên phiếu xuất kho bán hàng của từng mặt hàng
 •  Cách vào báo cáo:

Hoặc Vào Tiện ích / Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách / 8. Kho, bán hàng

Xem hướng dẫn tại đây

Cập nhật 14/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay