1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Làm thế nào khi xem số dư trên báo cáo công nợ phải thu lệch với số dư TK131 trên BCĐTK?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào khi xem số dư trên báo cáo công nợ phải thu lệch với số dư TK131 trên BCĐTK?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Bán hàng
 6. Làm thế nào khi xem số dư trên báo cáo công nợ phải thu lệch với số dư TK131 trên BCĐTK?

Làm thế nào khi xem số dư trên báo cáo công nợ phải thu lệch với số dư TK131 trên BCĐTK?

Nguyên nhân 1: Khi xem BCĐTK chưa tích nút Hiển thị số dư 2 bên

Nguyên nhân 2: Do TK 131 tách tiết khoản con, hạch toán cùng 1 khách hàng vào nhiều tài khoản con

=>Khi xem Tổng hợp công nợ phải thu của TK tổng hợp 131 thì công nợ bị bù trừ giữa các tiết khoản

Ví dụ: TK 131 tách thành 131.1 và 131.2, khách hàng A vừa hạch toán vào 131.1 vừa hạch toán vào 131.2 có thể dẫn tới trường hợp trên bảng cân đối tài khoản vừa dư Nợ vừa dư Có do số dư nằm ở 2 tài khoản con, nhưng trên Tổng hợp công nợ phải thu của TK 131 sẽ bù trừ Nợ Có để ra số dư công nợ đúng của khách hàng đó.

Cách kiểm tra: Vào Báo cáo/ Bán hàng/ Chi tiết công nợ phải thu khách hàng/ Chọn tài khoản <<Tất cả>>, tích chọn tất cả các khách hàng.

Giải pháp: Nếu một Khách hàng đang hạch toán vào 2 tài khoản như hình thì sửa lại về cùng 1 tài khoản để xem 2 báo cáo lên khớp.

Cập nhật 13/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay